Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

Omien työskentelytapojen tutkiminen sekä uusien mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen oivaltaminen ovat lähtökohta ammatilliselle kehittymiselle. Tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen sekä tukeminen kuuluvat olennaisesti tähän suuntaukseen. Työmenetelminä käytetään keskustelua ja/tai toiminnallisia harjoituksia. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen menetelmä käsitellä asioita.

Voimavarat

Ihmisillä on yksilöllisiä tietoja, taitoja ja keinoja, jotka auttavat selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa. Voimavaroja kartoittaessa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana.           Tietoa ratkaisukeskeisyydestä